Tidtabell - Schedule - Zeitplan
Kontakt

Nu byter vi till 100 % nedbrytbart och fossilfritt bränsle

Debatten kring miljö går som alltid varm. Vi tycker debatten är lite ”onyanserad” då eldrift är det som ”ska” gälla idag. El i all ära, men när vi undersökt vad som är bäst ur alla miljöaspekter så landade vi i ett miljövänligt bränsle till våra tåg, Ecopar Bio.

Ecopar Bio är ett ultrarent drivmedel, helt utan palmolja, som är 100 % fossilfritt och nedbrytningsbart av naturen.

Råvaran består av animaliskt och vegetabiliskt fett och är en syntetiskt paraffinolja av HVO typ.

Koldioxutsläppen minskar med 92 % jfr med vanlig diesel.

Ecopar Bio inte består av palmolja så skövlas inga regnskogar (palmolja är tyvärr vanligt i andra HVO bränslen)

Ecopar Bio är ogiftigt för vattenlevande organismer och särskilt lämpligt känsliga naturområden, tex naturreservat.

Det krävs heller ingen känslig brytning av metaller.

För mer info, www.ecopar.se